Ambasádori

 

Bodovanie súťaže firiem

V športových disciplínach sa vyhodnocuje 1. až 5. miesto v jednotlivých kategóriách:

1. miesto 50 bodov

2. miesto 30 bodov

3. miesto 20 bodov

4. miesto 12 bodov

5. miesto 6 bodov

V športových disciplínach, v ktorých sa zúčastní menej ako päť súťažiacich sa škrtajú najvyššie bodované umiestnenia v závislosti od počtu chýbajúcich súťažiacich do počtu päť. Napr. ak sa súťažnej disciplíny zúčastnia 3-ja súťažiaci, prvý získa 20, druhý 12 a tretí 6 bodov.

Vyhodnotenie víťazov

Vyhlásenie víťazov športových a fun disciplín 1. až 3. miesto – trofej a vecné ceny. V športových a fun disciplínach sa vyhlasujú víťazi bez ohľadu na príslušnosť k firemnému tímu.

Vyhlásenie víťazov v súťaži firiem 1. až 3. miesto – trofej a vecné ceny. Víťaz v súťaži firiem sa zapíše na PUTOVNÝ POHÁR!